yellow_logo.png

VÅR IDÉ!

En unik kulturmiljö för möten och fest! 
Maria Jonmeister; Verksamhetsansvarig
OM OSS & VÅR IDÉ

Kyrkås Kulturgård ägs och drivs av oss, Tobias och Maria Jonmeister. Vi är sjunde släktgenerationen på gården och lever här tillsammans med våra fyra barn, ett gäng Highland Cattle-kossor och de två katterna Bosse och Lasse. 

Hos oss erbjuds förstklassigt mathantverk baserat på Jämtländska råvaror, ett utpräglat hållbarhetstänk, samverkan med lokala matproducenter och förmedling  av  kultur-historia. Vår levande gård ligger i en av Jämtlands bäst bevarade kulturmiljöer och vår verksamhet sker bland annat i kulturminnesmärkta byggnader.

Konferenser, Mat-  och Hantverkskurser, Café- och Marknadsdagar, Pop-Up-krog, Bröllop och privata festarrangemang är exempel på vad vi erbjuder.  För mer information om vad vi kan erbjuda dig och ditt sällskap, kontakta Maria via kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.

För information om vårt hållbarhetstänk och vad vi menar med "omsorg om naturresurser", rulla vidare nedåt på denna sida. 

MINSKAT MATSVINN GENOM SAMARBETE MED ICA MAXI
Som en del av vårt hållbarhetsarbete samarbetar Kyrkås Kulturgård med ICA Maxi för att minska matsvinnet.
 
Mat på väg mot ”bäst-före-datum” i butiken räddas från att kastas och tillagas, fermenteras eller konserveras i gårdsköket till glädje för våra gäster.
Matsvinn_edited.jpg
Solel_flis.JPG
SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EL & VÄRME
Genom solcellspaneler på ladugårdstaket är gården självförsörjande på all el för driften. 18 000 kwh genereras per år och överproduktionen sommartid byts mot vattenkraft från Jämtkraft under den mörkare årstiden.
Gårdens boningshus och gårdskök värms upp med träflis och ved från egen skog.
I samband gallring och avverkning i våra skogar tas viss ved tillvara och läggs på tork i två somrar. Därefter körs veden hem och mals till flis med en traktordriven flishugg. Ett årsbehov uppgår till ca 100 m3 flis.
ELDRIFT & 
FOSSILFRI DIESEL
De bilar och traktorer vi använder i verksamheten drivs av elhybriddrift eller fossilfri diesel. Genom en egen pump på gården kan vi bekvämt tanka drivmedel fritt från fossil olja till ungefär samma literpris som vanlig oljebaserad diesel.
 
På gården finns en laddstation för elbilar för våra gäster. 
Fossilfritt.JPG
MILJÖCERTIFIERAT SKOGSBRUK
Gårdens ca 500 hektar skog sköts uthålligt i enlighet med PEFC:s certifieringskrav. Det innebär bland annat att skyddsvärda skogar sparas, miljöhänsyn till växter och djur och att två nya plantor sätts för varje avverkat träd.
 
Skogen röjs, gallras och avverkas enligt en skogsbruksplan upprättad av Norra Skog.
 
Vår skog har en tillväxt på ca 2500 kubikmeter per år, vilket innebär koldioxidbindning motsvarande ca 1000 bilar som kör 2000 mil per år!

EKOLOGISK ODLING & KÖTTPRODUKTION

På gårdens åkrar bedrivs ekologisk odling utan konstgödsel och med ekologiskt utsäde. Gårdens Highland Cattle-kossor producerar ekologiskt nötkött helt baserat på naturbete. Djuren går fritt ute året runt, föder sina kalvar ute på åkrarna och lever uteslutande på det gården producerar. 
DSC04356.jpg
ÖPPETTIDER
Öppet under hela året
Kontakta för bokning
 
070-3248638
maria@jonmeister.se
INFORMATION
Om oss
Facebook
Instagram
HITTA HIT
Kyrkås Kulturgård
Lungre 115
831 91 Östersund
Vägbeskrivning

©2023 by Thyme. Proudly created with Wix.com